Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ ป้องกันโรคกระดูกพรุน !

อาหารเพื่อสุขภาพ ป้องกันโรคกระดูกพรุน ! ปัญหาของโรคกระดูกพรุน เมื่อคนเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่องของกระดูก โครงสร้างต่างๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นอาหารหลังค่อม หรือกระดูกหักง่าย อาการเหล่านี้เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากภาวะกระดูกพรุน ซึ่งเป็นภาวะที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดลง เนื่องจากมีการสร้างกระดูกน้อยกว่าการทำลายกระดูก ร่วมกับมีความเสื่อมของโครงสร้างภายในของกระดูก

ทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลง กระดูกจึงหักหรือยุบตัวได้ง่าย มักพบบ่อยที่กระดูกสันหลัง สะโพกและข้อมือ กระดูกของคนเราประกอบด้วยโปรตีน คอลลาเจน ที่สร้างเป็นโยงใยโดยมีเกลือแคลเซียมฟอสเฟต เป็นตัวที่ทำให้กระดูกแข็งแรง และทนต่อแรงดึงรั้ง ดังนั้นการขาดแคลเซียมก็ทำให้กระดูกแตกหักง่ายแม้แค่กระทบกระแทกเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้นอกจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว อาหารการกินก็ส่งผลต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นเมื่อายุมากขึ้น เราจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อให้ห่างไกลจากโรคกระดูกพรุน

การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน ต้องระมัดระวังไม่กินอาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์มากเกินไป เพราะการกินโปรตีนมากเกินไปจะกระตุ้นให้ไตขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะมากผิดปกติ รวมไปถึงอาหารเค็มจัดหรือมีโซเดียมมาก เพราะเกลือโซเดียมที่มากเกินจะทำให้การดูดซึมของแคลเซียมจากลำไส้ลดลง ร่างกายจึงไม่สามารถนำแคลเซียมมาใช้ได้ และยังทำให้การสูญเสียแคลเซียมทางไตมากขึ้นด้วย แม้กระทั่งการดื่มน้ำอัดในปริมาณมาก ก็จะทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้ เพราะในน้ำอัดลมมีส่วนผสมที่ทำให้เกิดฟองฟู่ การดื่มน้ำอัดลมมากทำให้ความสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสเสียไป ร่างกายจึงจำเป็นต้องสลายแคลเซียมออกจากคลังกระดูก เพื่อป้องกันไม่ให้ฟอสฟอรัสในเลือดสูงเกินไปจนส่งผลอันตรายต่อชีวิต
นอกจากนี้น้ำอัดลม ก็ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มจำพวกเหล้า เบียร์ ชา กาแฟ ช็อกโกแลต แอลกอฮอล์หรือกาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้จะไปขัดขวางการดูดซึมของแคลเซียม ทำให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมามากขึ้น เพราะฉะนั้นไม่ควรดื่มชา กาแฟ เกินวันละ ๓ ถ้วย
ทั้งนี้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เพราะแคลเซียมมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสมดุลระหว่างค่าความเป็นกรด-ด่างของเลือด การสูบบุหรี่ทำให้ร่างกายมีภาวะเป็นกรด แคลเซียมจะเข้ามามีบทบาทในการสะเทินฤทธิ์กรดจากบุหรี่ ดังนั้น บุหรี่ทุกๆ มวนจึงเป็นตัวที่ทำให้แคลเซียมละลายจากกระดูก นอกจากนี้ บุหรี่ยังทำให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงต่ำกว่าปกติด้วย จึงยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุน

สำหรับการป้องกันภาวะกระดูกพรุนที่ถูกต้องจึงควรประกอบด้วยการกินอาหารให้ครบหมวดหมู่ ได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เหมาะสม ระวังไม่กินอาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์มากเกินไประวังไม่กินอาหารเค็มจัดหรือมีโซเดียมมาก ไม่ควรดื่มน้ำอัดลมในปริมาณมาก ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มจำพวกเหล้า เบียร์ ชา กาแฟ ช็อกโกแลต และการสูบบุหรี่ และต้องระวังในการใช้ยาบางชนิด เช่น ยากล่อมประสาท ยาที่มีสารสตีรอยด์งดเว้นปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวไว้ข้างต้น ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะการออกกำลังกายมีส่วนช่วยที่ทำให้กระดูกมีความแข็งแรง มีมวลกระดูกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำหนักตัวเองช่วยในการออกกำลังกาย ซึ่งจะเปผ้นการป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนได้ด้วย เห็นมั้ยว่า การดูแลสุขภาพ และการรักประทานอาหาร เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ ทั้งยังช่วยทำให้ร่างกายมีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย